Facebook

Prezydium Zespołu Sędziów (kadencja 2016-2020)

Przewodniczący Zespołu Sędziów:
Magdalena Sodomirska

Sekretarz:
Anna Kozłowska

Nadzór nad stażami sędziowskimi:
Marta Dziedzic

Marta Sawczuk
Piotr Kapcewicz