Facebook

Prezydium Zespołu Sędziów (kadencja 2016-2020)

Przewodniczący Zespołu Sędziów:
Piotr Kapcewicz

Sekretarz:
Anna Kozłowska

Nadzór nad stażami sędziowskimi:
Marta Dziedzic

Magdalena Sodomirska
Marta Sawczuk